Stichting Bargerveen – voor systeemgericht natuurherstel

Stichting Bargerveen werkt aan een duurzaam herstel en behoud van natuur. Door onderzoek, beheerexperimenten en monitoring, ontwikkelen wij ecologische kennis en vertalen deze in nauwe samenwerking met terreinbeheerders naar de praktijk. Onze adviezen voor herstel, ontwikkeling en beheer van natuurgebieden zijn altijd op maat én evidence based.

Vacature

Wij zijn op zoek naar een junior-onderzoeker voor projecten op het gebied van beheer van uitheemse plant- en diersoorten. Het betreft onderzoek naar de sturende processen achter biologische invasies en vertaling van deze kennis naar het beheersbaar maken van uitheemse plaagsoorten.

lees meer

 

 

 

Themanummer 'voedselketens ontrafeld'

Paul van Wielink krijgt Hans Esselink Award