Stichting Bargerveen – voor systeemgericht natuurherstel

Stichting Bargerveen werkt aan een duurzaam herstel en behoud van natuur. Door onderzoek, beheerexperimenten en monitoring, ontwikkelen wij ecologische kennis en vertalen deze in nauwe samenwerking met terreinbeheerders naar de praktijk. Onze adviezen voor herstel, ontwikkeling en beheer van natuurgebieden zijn altijd op maat én evidence based.

TS Escorts

Schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in natuurbeheer. Schrijf je in voor digitale nieuwsbrief van Stichting Bargerveen

Stikstof en voedselkwaliteit

De neerslag van stikstof heeft een verzurende en vermestende werking op de bodem. Voor OBN hebben we samen met NIOO en B-WARE onderzocht welke invloed dit heeft op de voedselkwalteit van planten en de verdere doorwerking op dieren. Kijk hier voor het rapport.

Twee vacatures

Wordt jij onze nieuwe collega? Stichting Bargerveen zoekt een Onderzoeker Landschapsecologie en een Junior Onderzoeker Voedselecologie. Reageren kan tot 15 februari 2021.