Stichting Bargerveen – voor systeemgericht natuurherstel

Stichting Bargerveen werkt aan een duurzaam herstel en behoud van natuur. Door onderzoek, beheerexperimenten en monitoring, ontwikkelen wij ecologische kennis en vertalen deze in nauwe samenwerking met terreinbeheerders naar de praktijk. Onze adviezen voor herstel, ontwikkeling en beheer van natuurgebieden zijn altijd op maat én evidence based.

TS Escorts

OBN Brochures

Een belangrijk doel voor Stichting Bargerveen is het verspreiden van kennis over natuurbeheer en -herstel. Onze kennis is onder meer terug te vinden in acht OBN-brochures, zoals die over het beheer van heide, hoogvenen en stuifzanden, de kansen voor fauna in natuurbeheer en het verbinden van natuurgebieden. Alle brochures zijn te downloaden op Natuurkennis.nl!

 

Standaardwerk hoogvenen

Nieuwsbrief

Kent u de nieuwsbrieven al die Stichting Bargerveen een paar keer per jaar uitgeeft? Hierin gaan we in op recente ontwikkelingen in het Nederlandse natuurbeheer en -beleid en geven we een overzicht van projecten waaraan we werken. Meld je aan bij ons secretariaat als je de digitale of papieren nieuwsbrief wilt ontvangen