Stichting Bargerveen – voor systeemgericht natuurherstel

Stichting Bargerveen werkt aan een duurzaam herstel en behoud van natuur. Door onderzoek, beheerexperimenten en monitoring, ontwikkelen wij ecologische kennis en vertalen deze in nauwe samenwerking met terreinbeheerders naar de praktijk. Onze adviezen voor herstel, ontwikkeling en beheer van natuurgebieden zijn altijd op maat én evidence based.

TS Escorts

Onze digitale nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in natuurbeheer. Schrijf je in voor digitale nieuwsbrief van Stichting Bargerveen

Project LIFE Resilias van start

Het project LIFE Resilias gaat van start! Systeemgericht natuurherstel om de veerkracht van ecosystemen in bos- en natuurgebieden te versterken, zodat zij zich beter kunnen verweren tegen dominantie van invasieve exoten. Lees hier meer over het project.

 

Volg Stichting Bargerveen

Volg Stichting Bargerveen op Linkedin, Twitter of Facebook en zie aan welke soorten en in welke landschappen we op dit moment aan het werk zijn.