Stichting Bargerveen – voor systeemgericht natuurherstel

Stichting Bargerveen werkt aan een duurzaam herstel en behoud van natuur. Door onderzoek, beheerexperimenten en monitoring, ontwikkelen wij ecologische kennis en vertalen deze in nauwe samenwerking met terreinbeheerders naar de praktijk. Onze adviezen voor herstel, ontwikkeling en beheer van natuurgebieden zijn altijd op maat én evidence based.

TS Escorts

Brochure watercrassula

Watercrassula vormt in steeds meer natte en vochtige natuurgebieden een probleem. Op basis van de meest recente kennis biedt deze nieuwe brochure handvatten voor het omgaan met watercrassula in natuurgebieden.

Standaardwerk hoogvenen

Nieuwsbrief

Kent u de nieuwsbrieven al die Stichting Bargerveen een paar keer per jaar uitgeeft? Hierin gaan we in op recente ontwikkelingen in het Nederlandse natuurbeheer en -beleid en geven we een overzicht van projecten waaraan we werken. Meld je aan bij ons secretariaat als je de digitale of papieren nieuwsbrief wilt ontvangen