1250 soorten-dag

Spectaculaire vondsten op 1250-soortendag Bargerveen

In 2018 bestaat Stichting Bargerveen 25 jaar én is het Bargerveen 50 jaar als natuurgebied in beheer van Staatsbosbeheer. Om dat te vieren werd van vrijdag 18 op zaterdag 19 mei naar zoveel mogelijk soorten planten en dieren gezocht in het Bargerveen. Directeur Ella de Hullu en Gebiedscoördinator Ans van Wijk verzamelden om 16:00 met een schepnet de eerste soorten in het water naast het veldstation van Staatsbosbeheer.

Ronduit spectaculair was de eerste vondst ooit van de Hoogveenglanslibel in het Bargerveen. Deze zeer zeldzame libellensoort leeft alleen in ondiepe slenkjes tussen hoogveenmossen, een habitat dat de afgelopen decennia door herstelmaatregelen flink is toegenomen. Op vrijdag vond Remco Versluis al een larvehuidje, zaterdag kon collega Joost Vogels de succesvolle voortplanting in het gebied bevestigen met de vondst van een vers uitgeslopen exemplaar. Daarnaast werd ook voortplanting van de hoogveensoort Noordse Glazenmaker door de vondst van een larvehuidje vastgesteld. Specialiteiten zoals de zeer zeldzame Heidehommel, Veenrenmier, Veenmoswolfspin, 13 soorten Sphagnum-veenmossen, Kraanvogels en Grauwe klauwier sierden verder de lijst.

Door het frisse weer werd het erg lastig om het doel van (25x50=) 1250 te komen. Maar met 768 soorten binnen een etmaal waren beheerders en specialisten dik tevreden. Planten (253 soorten) en vogels (112 soorten) werden veel waargenomen, naast 306 ongewervelden, 60 mossen en korstmossen, 15 paddenstoelen en 16 zoogdieren, reptielen en amfibieën. Het totaal aantal soorten loopt in de komende weken waarschijnlijk nog op tot boven de 800, wanneer ook de lastige soorten met zekerheid gedetermineerd zijn.