Nijssen, M., Waasdorp, S. & Geertsma, M. (2014). Rapport Stichting Bargerveen in opdracht van de provincie Drenthe, Nijmegen 2014: 59 pp.

 

De Grauwe Klauwier laat je anders kijken naar een landschap. Niet alleen naar de vegetatiestructuur op grote of kleinere schaal of naar het voorkomen van verschillende habitattypen, maar naar de variatie, kwaliteit en onderlinge samenhang van de verschillende onderdelen: de functionele diversiteit van het landschap. Om deze functionele diversiteit en de effecten van beheer- en inrichtingsmaatregelen te beoordelen is het nodig om te kijken naar voortplantingssucces en jaarlijkse overleving van deze soort in relatie tot broedgelegenheid en voedselaanbod. In dit rapport wordt voor Grauwe Klauwieren die broeden in de Provincie Drenthe deze kennis op een rij gezet en vertaald in praktische beheeradviezen.

 

 

 

There are several advantages which can be derived from using a word paper sample composed affordable-papers.net by a professional term paper writing service.