Kalkgraslanden hebben een hoge biodiversiteit, maar de rijkdom aan insectensoorten gaat er al decennialang achteruit. Om te onderzoeken hoe dat kan en hoe kalkgraslanden beter te beheren zijn, bekeek biologe Toos van Noordwijk (Stichting Bargerveen & Radboud Universiteit Nijmegen) de gebieden ‘door de ogen’ van een grote groep insecten. Ze concludeert dat natuurbeheer om plantensoortenrijkdom te herstellen niet automatisch goed uitpakt voor insecten, omdat zij gevoeliger zijn voor begrazing.
Voor insecten blijken het kleine oppervlak en de sterke versnippering van natuurgebieden een probleem. Insectenpopulaties zijn klein en gebieden liggen vaak zo ver uit elkaar dat zelfs vliegende soorten zich bijna niet kunnen uitbreiden. Maar er is ook goed nieuws: beheeradviezen voor insecten en planten hoeven niet tegenstrijdig te zijn. Als we begrijpen wat de verschillende groepen exact nodig hebben, is het mogelijk om zowel planten als dieren te laten profiteren van één advies, aldus Van Noordwijk.

Van Noordwijk, C. G. E. (2014). Proefschrift Radboud University Nijmegen