Nijssen, M., Geertsma, M. & Waasdorp, S. (2013). Uitgave Stichting Bargerveen in opdracht van de provincie Limburg, Nijmegen 2013: 42 pp.

 

Twaalf nesten van Grauwe Klauwieren die succesvol jongen groot brachten in Limburg zijn onderzocht op prooiresten. In juni en begin juli wordt er een hoge diversiteit van kleinere prooien aan de jongen gevoerd, terwijl na half juli een lagere diversiteit van grotere prooien wordt gevoerd, vooral hommels en sprinkhanen. Deze prooien zijn waarschijnlijk ook van groot belang voor de al eerder uitgevlogen jongen om verder te groeien en op te vetten voor de trek naar hun overwinteringsgebieden. In het laatste hoofdstuk worden beheeradviezen gegeven om zowel nestgelegenheid als prooibeschikbaarheid in Limburgse terreinen te verhogen.

With eBay, you’ll

Before going affordable-papers.net ahead with a newspaper, it’s ideal to look up the writing service online.

not have any trouble finding countless these.