Om bedreigde soorten goed te kunnen beschermen hebben we kennis nodig van hun habitateisen. Voor de internationaal bedreigde Brede geelgerande waterroofkever is via interviews, veld- en experimenteel onderzoek vastgesteld welke maatregelen getroffen kunnen worden om het leefgebied van deze soort te behouden en uit te breiden.

Van Kleef, H., Van Dijk, G., Brouwer, J., Scholten, I. (2017) Ecologie van de Brede geelgerande waterroofkever – een zwaar bedreigde maar slecht gekende soort. Uitgave Stichting Bargerveen in opdracht van provincie Drenthe, Natuurmonumenten en ministerie van Economische Zaken.

Ecologie van de Brede geelgerande waterroofkever