Van Kleef, H., Van Dijk, G., Brouwer, J., Scholten, I. (2017). Rapport Stichting Bargerveen in opdracht van provincie Drenthe, Natuurmonumenten en ministerie van Economische Zaken.

 

Om bedreigde soorten goed te kunnen beschermen hebben we kennis nodig van hun habitateisen. Voor de internationaal bedreigde Brede geelgerande waterroofkever (Dytiscus latissimus) is via interviews, veld- en experimenteel onderzoek vastgesteld welke maatregelen getroffen kunnen worden om het leefgebied van deze soort te behouden en uit te breiden.