Van Kleef, H., Tomassen, H., Brouwer, E. & Dees, A. (2014). Rapport OBN nr. 2014/OBN188-NZ.

 

Afbraak van organische stof is als gevolg van verzuring in de jaren tachtig sterk geremd. De toenemende temperatuur en afname van verzuring brengen die afbraak nu versneld op gang. Mogelijke negatieve effecten hiervan op bodem-bewonende fauna hebben we niet aan kunnen tonen. Teveel aan stikstof is een actueel probleem in vennen. Via fluctuaties in waterstand kan de omzetting van ammonium en nitraat naar gasvorming stikstof worden gestimuleerd. Hierdoor verdwijnt stikstof uit het water naar de atmosfeer. Het rapport beschrijft hoe dit proces te gebruiken is voor het verbeteren van de kwaliteit van vennen.