Een uitbraak van Watercrassula in Wijchen dreigt zich te verspreiden naar nabijgelegen groene zones en natuurgebieden. Op basis van een internationale literatuurstudie van beschikbare bestrijdingsmethoden en een gedetailleerde beschouwing van het besmette waterlichaam is bepaald welke vorm van bestrijding het meest kansrijk is.

Van Kleef, H., De Hoop, L., Odé, B., Zuidam, J. en R.S.E.W. Leuven (2017). Verkenning bestrijdingsmaatregelen watercrassula (Crassula helmsii) in Wijchen. Uitgave Nederlandse Expertise Centrum Exoten in opdracht van waterschap Rivierenland.

Verkenning bestrijdingsmaatregelen watercrassula in Wijchen