Van Kleef, H.H., E. Brouwer, J.M.M. van der Loop, M. Buiks & E.C.H.E.T. Lucassen, 2017. Rapport Stichting Bargerveen i.s.m. B-WARE, Nijmegen, 89 pp.

 

Steeds vaker wordt de invasieve exoot watercrassula (Crassula helmsii) aangetroffen in natuurterreinen. Uitroeien van deze exoot blijkt vrijwel onmogelijk. In dit project is onderzocht of het mogelijk is om watercrassula onder controle te houden door limitatie van nutriënten en concurrentie met inheemse soorten. De mogelijkheden voor een dergelijke systeemgerichte bestrijding zijn onderzocht aan de hand van literatuur, kweek- en veldexperimenten. De resultaten zijn vertaald in een aantal concrete adviezen:

1. Minimaliseer vermestingsbronnen
2. Doorbreek dominantie van watercrassula
3. Volg bestrijding van watercrassula op met het stimuleren van inheemse soorten
4. Werk altijd schoon