Matthews, J., Beringen, R., Creemers, R., Hollander, H., Van Kessel, N., Van Kleef, H., Van de Koppel, S., Lemaire, A., Odé, B., Verbrugge, L., Hendriks, J., Schipper, A., Van der Velde, G. & R.S.E.W. Leuven (2017). Management of Biological Invasions. Volume 8-1: pp. 37–52.

Welke uitheemse soorten kunnen in Nederland een probleem gaan vormen doordat ze invasief worden? In dit artikel zijn introductieroutes, ecologische effecten en overeenkomsten in klimaatzones gebruikt om voor Nederland een lijst van potentiële toekomstige invasieve soorten op te stellen.