Scholten, I., van Kleef, H., van Dijk, G., Brouwer, J. & Verberk, W. (2018). Insect Conservation and Diversity. Online: doi: 10.1111/icad.12294

Welke eisen stelt een soort aan zijn omgeving en hoe ga je daar in het natuurbeheer mee om? Bij diersoorten kan het antwoord uit een onverwachte hoek komen. Voor de Brede geelgerande waterroofkever, een zwaar bedreigde habitatrichtlijnsoort die nog voorkomt in enkele Drentse vennen, is dat onderzocht. De sleutel ligt in het dieet van de keverlarven dat uitsluitend uit kokerjuffers blijkt te bestaan. Als deze prooien niet in voldoende mate aanwezig zijn, dan sterven de larven een hongerdood. Natuurbeheer voor deze soort moet gericht zijn op het ontwikkelen van oeverbegroeiingen met veel prooien. Maatregelen hiervoor passen niet meteen in de reguliere benadering van voedselarme vennen en bestaan uit het selectief stimuleren en behouden van struikopslag op de venoevers.

You ought to be able to write term affordable-papers.net papers for sale with ease.