Door grootschalige normalisering van de Nederlandse rivieren en verslechtering van de waterkwaliteit bereikte de visfauna een dieptepunt halverwege
de vorige eeuw. Vanaf de jaren ’80 is de waterkwaliteit echter sterk verbeterd en vanaf de jaren ’90 zijn op diverse plekken in uiterwaarden nieuwe wateren aangelegd. Welke rol hebben deze nieuwe habitats voor vissoorten en hebben ze een meerwaarde ten opzichte van bestaande rivieroevers?

Dorenbosch, M., van Kessel, N., Kranenbarg, J., Spikmans, F., Verberk, W., Leuven, R. (2014). Het belang van nieuwe uiterwaardwateren als kraamkamer voor riviervissen. De levende natuur. Volume 115-3: pp 110-115