Zonnebaars (Lepomis gibbosus) is een van de meest invasieve vissoorten en er is aangetoond dat het een negatief effect heeft op de inheemse soorten. Niet alle introducties resulteren echter in populaties met een hoge dichtheid. Vitale snelheden (dat wil zeggen groei, rijping en reproductie) van pompoenzaad in 19 geïsoleerde staande wateren met verschillende dichtheid van pompoenzaadjes worden bestudeerd.

Van Kleef, H., Jongejans, E. (2014). Aquatic Invasions. Volume 9-3. Pp 315-326