Het voorliggende onderzoeksrapport bevat een overzicht van de beschikbare wetenschappelijke
informatie over maatregelen voor het elimineren en beheersen van 17 invasieve exoten van de
Unielijst. Het rapport geeft handvatten voor het selecteren van kansrijke maatregelen bij het opstellen
van een beheerplan in Nederland.

De Hoop, L., van der Loop, J.M.M., van Kleef, H.H., de Hullu, E., Leuven, R.S.E.W. (2016). Maatregelen voor het elimineren en beheersen van invasieve exoten van EU-belang in Nederland.