In de twintigste eeuw zijn populaties van veel vogelsoorten sterk in aantallen gedaald. Een van die soorten is de grauwe klauwier. In een van de laatste bolwerken van deze soort, het Bargerveen, bloeide de broedpopulatie in de jaren 90 als gevolg van vernatting. De verdere ontwikkeling van het gebied heeft echter geleid tot een afname van de populatie. In dit artikel worden de aantallen van de populatie van de grauwe klauwier geanaliseerd.

Hemerik, L., Geertsma, M., Waasdorp, S., Middelveld R.P., van Kleef, H., Klok, C. (2015). Survival, reproduction, and immigration explain the dynamics of a local Red-backed Shrike population in the Netherlands.