Het verkrijgen van een goed overzicht van alle vennen op de Veluwe dat kan worden gebruikt als toetsingskader voor prioriteitstelling bij het herstel en de ontwikkeling van natura2000- habitattypen zure en zwakgebufferde vennen, actief hoogveen en kalkmoeras. Waar ligt de prioriteit, waar liggen kansen en welke vennen moeten als verloren worden beschouwd?

Van Kleef, H., van Dam, H., Bouwman, J., van der Loop, J. (2017). Venherstelprogramma Veluwse Vennen.