Veengebieden worden beschouwd als een van de belangrijkste natuurlijke ecosystemen van de
aarde wegens hun kenmerkende biodiversiteit en hoog gewaardeerde ecosysteemdiensten. Een
essentieel kenmerk van levende hoogvenen is de vorming en opslag van veen. Hydrologische
processen en veenmossen spelen hierbij een cruciale rol. De aantasting van venen gaat echter
door als gevolg van ontginning, ontwatering, bosbouw, veenwinning, verhoogde atmosferische
depositie van stikstof en zwavel en klimaatverandering. Herstelmaatregelen worden uitgevoerd
in hoogveenrestanten nadat veenwinning of bosbouw is beëindigd. Deze maatregelen zijn
gericht op het vasthouden van regenwater, met als doel het regenereren van een zichzelf in
stand houdend hoogveenecosysteem en de instandhouding van levensvatbare populaties van
kenmerkende soorten.

Van Duinen, G.A. (2013). Rehabilitation of aquatic invertebrate communities in raised bog
landscapes. PhD thesis, Radboud University Nijmegen, the Netherlands.

But again, if they have great reviews on sites such as Amazon or Google+, it will not hurt if you take a look at their job!So how do you know if it’s the cheap service is the perfect choice for your requirements? There Are Lots of things to https://www.affordable-papers.net/ Search for:Excellent customer support: Any great service provider will be able to offer you good customer service when you require it.