Op de kalkhellingen ten noorden van Eys heeft St. het Limburgs Landschap een aantal gebieden
aangekocht om kalkgraslanden en kalkrijke bossen te herstellen. In dit rapport worden de resultaten
besproken van vooronderzoek in twee van deze gebieden, een kapvlakte in het Eyserbos en de
Doeveberg

Van Noordwijk Toos (C.G.E.), Loeb R., Bobbink R.(2010). Vooronderzoek Eyserheide vegetatie, bodem & fauna. Stichting Bargerveen, Nijmegen