De uitvoering van vernattingsmaatregelen in de Deurnsche Peel en Mariapeel in het kader van een LIFE+-project zorgen voor 20 tot 40% reductie van de uitstoot van broeikasgassen, vergelijkbaar met de uitstoot van circa 1.000 huishoudens. Deze inschatting is gemaakt met behulp van de GEST-benadering op basis van bestaande vegetatiekarteringen en het herstelplan.

Van Duinen, G.-J., Fritz. C., Couwenberg, J. (2018). Effecten van herstelmaatregelen op vastlegging en emissie van broeikasgassen in de Deurnsche Peel en Mariapeel.

To write a https://www.affordable-papers.net/ formal essay, you will need to understand exactly what you want to say.