Het Limburgse Heuvelland vormt bij uitstek een regio waar habitatversnippering de biodiversiteit bedreigt, maar waar tegelijk grote kansen liggen om dit knelpunt aan te pakken. Voor 16 soorten planten en dieren is op basis van soorteigenschappen bepaald welke tactiek het beste kan werken: 1) verbetering kwaliteit door beheer in brongebieden, 2) vergroting van connectiviteit tussen gebieden door maatregelen in het tussenliggende landschap of 3) Gericht beheer van soorten en populaties. Voor het gebied tussen Kunderberg en Eys, met aansluiting op de Gulperberg, is een case study uitgevoerd.

Wallis de Vries, M., M. Nijssen & W. Ozinga (2018). Versterking van connectiviteit voor soorten van hellingschraallanden. OBN-224-HE. VBNE, Driebergen.