Het circa 1800 hectare grote natuurdomein Teut-Tenhaagdoorn & Kelchterhoef behoort tot de meest waardevolle heide- en beekdallandschappen in Vlaanderen. Ondanks het decennialange beheer door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) staan veel kritische soorten onder druk. De opmaak van een nieuw beheerplan vormde de aanleiding om het gebied grondig te analyseren. Een landschapsecologische systeemanalyse met aanvullend wetenschappelijk onderzoek gaf meer inzicht in de belangrijkste (hydro-) ecologische processen en sleutelfactoren.

Sterckx, G., Jansen, A. J. M., Thijs, K., Beckers, G., Vanoppen, L., de Blust, G., Vogels, J.J., & de Becker, P. (2016). De landschapsecologie van Teut-Tenhaagdoorn, een Vlaams beekdal- en heidelandschap. De levende natuur. Volume 117-6: pp 224-229.