Branden in Nederlandse natuurgebieden zijn de laatste jaren onder toenemende belangstelling komen te staan bij natuurbeherende instanties. Enerzijds is er een toenemende belangstelling voor branden als beheermaatregel, welke potentieel een positieve bijdrage kan leveren aan het beheer van droge ecosystemen en behoud van karakteristieke soorten van deze gebieden. De huidige stand van kennis over branden als beheermaatregel zijn daarom onlangs samengevat in het OBN rapport “Pre-advies branden als EGM maatregel” (Bobbink et al. 2009). Anderzijds bestaan er ook veel vragen van beheerders over hoe omgegaan moet worden met spontane natuurbranden. De afgelopen jaren hebben een aantal grote spontane branden grote oppervlakken natuurgebied in de as gelegd, onder meer in de duinen bij Schoorl en op 2 juli 2010 in het natuurgebied “de Strabrechtse Heide”. Op de Strabrechtse Heide is brandbeheer al meerdere decennia onderdeel van het gevoerde heidebeheer.

Vogels, J.J. & J. Frazaõ (2013). De zomerbrand op de Strabrechtse Heide 2010-2013. Monitoring van de korte en middellange termijn effecten op bodemchemie, vegetatie en fauna. Rapport stichting Bargerveen, Nijmegen.