Er is maar weinig onderzoek verricht naar de ecologische effecten van schapen in het heidebeheer. En dat geldt in nog sterkere mate voor de effecten van gescheperde begrazing. In dit rapport worden belangrijke stappen gezet voor een ecologische onderbouwing van gescheperde begrazing met schaapskuddes in het heidebeheer. Bijzondere aandacht is besteed om de effecten op de hele keten van bodem – vegetatie – fauna inzichtelijk te maken. De studie berust op een brede basis van informatiebronnen: literatuuronderzoek, enquêtes, experimenteel veldonderzoek naar effecten op korte termijn en evaluerend veldonderzoek naar effecten op langere termijn.

Wallis de Vries, M., Bobbink, R., Brouwer, E., Huskens, K., Verbaarschot, E., Waasdorp, S. & Vogels, J.J. (2014). De Vlinderstichting, Onderzoekscentrum B-ware & Stichting Bargerveen. PP 1-47.