Een groeiend aantal beheerders experimenteert tegenwoordig met tijdelijke beakkering van kleine perceeltjes in of direct grenzend aan heideterreinen, met als doel de aan het heidelandschap verbonden diersoorten een grotere overlevingskans te geven. In deze rapportage worden de ecologische en eco-chemische aspecten van heideakkerbeheer behandeld. Zowel effecten op korte als langere tijdschalen zijn meegenomen, waardoor eveneens een luik geschetst kan worden naar de effecten en beheeropties op langere termijn.

Vogels, J.J.,Jansman, H.A.H, Bobbink, R, Weijters, M., Verbaarschot, E., Ten Den, P.G.A., Versluijs, R. & Waasdorp, S. (2013). Herstellen van akkers als onderdeel van een intact heidelandschap – de koppeling tussen arme heidegebieden en rijkere gronden. Directie Agrokennis, Ministerie van Economische Zaken.