Aanleiding voor deze publicatie zijn de resultaten van het onderzoek naar de effecten van herstelmaatregelen op dieren van het heidelandschap. Maar beheerders (en planners) hebben niet alleen te maken met dieren. Ook planten maken onderdeel uit van de doelen voor behoud van biodiversiteit. Daarom is ervoor gezorgd dat er geen voorstellen in de tekst staan die averechts werken voor de planten. De afgelopen jaren werd steeds duidelijker dat het onderzoek en de toepassing daarvan moeten worden opgeschaald naar het niveau van het landschap. Dat is ook hier zichtbaar geworden: het gaat niet alleen over de droge en de natte heide, maar ook over vennen en over struwelen en bosranden. Kortom: het gaat over het complete heidelandschap, met al zijn variatie en (geleidelijke of abrupte) overgangen. En juist bij zo’n divers en samenhangend landschap is de fauna gebaat.

Van Turnhout, C., Brouwer, E., Nijssen, M., Stuijfzand, S., Vogels, J., Siepel, H. & Esselink, H. (2008). Herstelmaatregelen in heideterreinen – Samenvatting OBN onderzoek en richtlijnen met betrekking tot de fauna. Directie Kennis LNV.