In het kader van het Life project “restoration of dune habitats along the dutch coast” is voor verschillende door Staatsbosbeheer beheerde duingebieden het inzetten van begrazing gepland. Voor enkele gebieden is door de adviesraad aangegeven dat nader onderzoek naar de effecten van begrazing op met name de entomofauna wenselijk is.

Vogels, J.& Lammerts, E. J. (2007). Verslagen veldbezoeken in het kader van LIFE – “restoration of dune habitats along the dutch coast” aan de locaties van geplande begrazingsprojecten in de duingebieden beheerd door Staatsbosbeheer. Stichting Bargerveen.