In opdracht van het Brabants Landschap heeft Sovon in samenwerking met Stichting Bargerveen en Onderzoekcentrum B-ware verkend hoe het beheer op de Regte Heide verbeterd en geoptimaliseerd kan worden. In de onderhavige notitie worden de resultaten van deze verkenning besproken. Hierin wordt o.a. een maatplan opgesteld waarin we concrete maatregelen formuleren die nog in op korte termijn kunnen worden uitgevoerd en wordt een voorstel voor een monitoringsaanpak gegeven.

Sierdsema, H., Vogels, J., Bobbink, R. & van den Bremer, L. (2013). Advies beheer Regte Heide. Sovon Vogelonderzoek Nederland.