In de concept LESA is geconstateerd dat het gebied te lijden heeft van verdroging, waarbij het om meer gaat dan gedaalde grondwaterstanden. Het omvat tevens verminderde kwel, verzuring van de bovenste bodem en vermesting. Voorliggende rapportage geeft de uitkomsten van het vervolgonderzoek en vormt samen met de concept LESA de actuele landschapsecologische systeemanalyse van Teut, Tenhaagdoorn en de domeinbossen van Kelchterhoef.

Jansen, A. J. M., de Blust, G., Vogels, J.J. & de Becker, P. (2016). Landschapsecologische systeemanalyse Vlaams Natuurrterrein Teut, Tenhaagdoorn en de domeinbossen van Kelchterhoef deel 2: uitkomsten vervolgonderzoek.