Verwering door verzurende depositie is een met tandrot vergelijkbaar proces waarbij mineralen onomkeerbaar uit de bodem verdwijnen. Hoeveel mineralen zijn hierdoor de afgelopen decennia versneld uit de bodem verdwenen? Wat zijn de gevolgen hiervan voor behoud of herstel van de biodiversiteit op droge zandgronden in Nederland?

Bergsma, H., Vogels, J.J., Weijters, M., Bobbink, R., Jansen, A. J. M. & Krul, L. (2016). Tandrot in de bodem – hoeveel biodiversiteit kan de huidige minerale bodem nog ondersteunen? Bodem. Volume 1: pp 27-29.