Watercrassula (Crassula helmsii) heeft zich in Europa ontpopt tot één van de meest invasieve plantensoorten. Deze inmiddels in Nederland wijdverspreide en moeilijk te bestrijden exoot is vaak aanwezig in natuurontwikkelingsgebieden. Hoe zijn de vestiging en woekering van watercrassula te verhinderen of in te dammen?

Van der Loop, J., Van Kleef, H., Van Valkenburg, J., De Hoop, L., Odé, B., & Leuven, R. (2017). Watercrassula: van pogingen tot elimineren naar beheersen. De Levende Natuur. Volume 188-4: pp 150-153.

Doing so will ensure your essays will probably be useful and will be of help to the faculty and reporting types – what is editing? the students that you compose.