De Zwarte Specht is in Nederland een van de meest karakteristieke vogelsoorten van bossen op de zandgronden. De soort koloniseerde Nederland pasbegin 20e eeuw en kon zich hier uitbreiden door de aanplant van naaldhout op woeste gronden en het ouder worden van deze bossen. De laatste twee decennia is er verspreid over Nederland sprake van een afname van de aantallen, en doelen in Natura 2000-gebieden worden niet gehaald. De afgelopen jaren zijn leefwijze en ecologie van de zwarte specht onderzocht in Drenthe, Noord-Brabant en op de Veluwe.