Het project LIFE Resilias wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Unie. De komende zeven jaar gaat Stichting Bargerveen samen met partner Bosgroep Zuid Nederland aan de slag met systeemgericht natuurherstel. Het doel van het project is de veerkracht van ecosystemen in bos- en natuurgebieden dusdanig te versterken, dat zij zich beter kunnen verweren tegen dominantie door invasieve exoten.