Uitheemse zonnebaarzen (Lepomis gibbosus) worden in toenemende frequentie aangetroffen in de Nederlandse natuur. Vooral in stilstaande zoete wateren, zoals poelen en vennen kunnen zij zeer talrijk worden en prederen op inheemse ongewervelden en amfibieën. In 2013 zijn in vijf vennen in het Mastbos snoeken uitgezet om de zonnebaars te onderdrukken. De snoeken bleken goed in staat om de zonnebaarspopulaties op een laag niveau te stabiliseren. Dit leidde tot een gedeeltelijk herstel van populaties van ongewervelden. Drie achtereenvolgende jaren van droogte waren zeer waarschijnlijk de oorzaak voor het uit blijven van volledig herstel.

 

 

Without this they’ll find it challenging to compete with their plan in writing opponents and ultimately drop business.