De Eikelmuis komt in Nederland enkel in Zuid-Limburg voor en staat op de Nederlandse Rode Lijst als ‘ernstig bedreigd’. In dit project is onderzocht of er voldoended aanbod is van ongewervelde prooidieren in de voortplantingsperiode en zijn praktische maatregelen geformuleerd voor herstel van het leefgebied van de Eikelmuis in de Limburgse hellingbossen.

M.Nijssen en C. Hiddes 2020. De relatie tussen prooiaanbod, bodem en bosbeheer op de verspreiding van de Eikelmuis (Eliomys quercinus) in Nederland. Stichting Bargerveen.

This is because the question commonly asked ishow can I know that service is worth paying for?The site or individual offering this service usually has pages of

If you haven’t written on one of the a variety of research affordable-papers.net paper topics, then now is a fantastic time to get started.

posts which are written by various writers who have used their services.