Tijdelijke natte overstromingsvlakten kwamen van oorsprong op grote schaal voorin het Nederlandse rivierengebied. Op basis van de inzichten uit het literatuur- en veldonderzoek kan worden geconcludeerd dat de natte overstromingsvlakten een belangrijke ‘missing link’ zijn in het Nederlandse rivierecosysteem. In deze studie is een kansenanalyse gemaakt waar in Nederland herstel of ontwikkeling van tijdelijke overstromingsvlakten realistisch is op basis van systeem- en riviertrajectkenmerken. Bovendien is beschreven welke beheer- en inrichtingsmaatregelen hiervoor dan nodig zijn.

Kurstjens, G., van Winden, A., Nijssen, M., Van Turnhout C. & Dorenbosch, M. 2020. Herstel van natte overstromingsvlakten langs de Rijntakken. H2O-Online / 17 december 2020