Al 25 Jaar één met de natuur

In 2018 bestaat Stichting Bargerveen 25 jaar! Begin jaren ’90 begon Hans Esselink met onderzoek naar de spectaculaire toename van de Grauwe klauwier in het Bargerveen. Dit leverde zoveel handvatten voor beheer- en herstelmaatregelen op, dat in 1993 Stichting Bargerveen werd opgericht. Het doel van de stichting was – en is nog steeds – het ontwikkelen en delen van kennis om herstel en beheer van natuur te optimaliseren.

Stichting Bargerveen is in 25 jaar uitgegroeid tot een belangrijk kenniscentrum voor natuurbeheer en –herstel, en daar zijn we trots op! We vieren dit met o.a. een symposium, een themanummer van De Levende Natuur, het uitreiken van de 3e Hans Esselink Award en een 1250-soortendag in het Bargerveen.

Themanummer 'Voedselketens ontrafeld'

In september kwam het themanummer 'Voedselketens ontrafeld' van De Levende Natuur uit. Maar liefst 13 artikelen gaan in op het herstellen van trofische niveaus in natuurterreinen, van heide en kustduinen tot bossen en het agrarisch gebied. Uiteraard ontbreekt de Grauwe klauwier niet en met een kort persoonlijk verhaal wordt de invloed van Hans Esselink op het natuurbeheer in de afgelopen decennia geschetst. Een eigen exemplaar kan bij het secretariaat van Stichting Bargerveen worden aangevraagd!

3e Hans Esselink Award

Op 4 oktober 2018 heeft Paul van Wielink uit Tilburg de derde Hans Esselink Award ontvangen voor zijn bijzondere inzet en creativiteit op het raakvlak van onderzoek en natuurbeheer.

Paul van Wielink ontvangt de prijs voor het -samen met alle vrijwilligers van De Kaaistoep- uitvoeren van langdurig, gestandaardiseerd onderzoek aan ongewervelden in combinatie met creatief soortgericht onderzoek naar onderbelichte soorten in Nederlandse natuurterreinen. Aan de prijs is een geldbedrag van € 1.500,- verbonden.

Tussen 1995 en 2014 was Paul van Wielink initiatiefnemer en coördinator (en tot op heden actief onderzoeker) van ‘De Kaaistoep-groep’ waarin zo’n 70 vrijwilligers en 50 externe specialisten de flora en fauna van het natuurontwikkelingsgebied De Kaaistoep bij Tilburg onderzoeken. Dankzij hun 22 jarige vangreeks van insecten op licht kon onlangs de sterke achteruitgang van insecten in Nederland goed worden gestaafd. In het Kaaistoep onderzoek zijn al tientallen nieuwe diersoorten voor Nederland ontdekt en zelfs enkele nieuw voor de wetenschap.Daarnaast bewandelt Paul onvermoeibaar wegen die anderen niet nemen: hij onderzoekt de verspreiding en ecologie van onderbelichte nieuwkomers en zeldzaamheden als het Aziatische lieveheersbeestje, de Zuidelijke schorsloopkever en de Californische rivierkreeft.Zijn gedreven vrijwilligerswerk heeft zowel geleid tot tientallen wetenschappelijke publicaties als tot een groot draagvlak voor de biodiversiteit van ongewervelden bij beheer, beleid en publiek.

 

Naamgever

Op 30 augustus 2008 is Hans Esselink plotseling overleden. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met natuurbeheer en fauna. Zijn drijfveer was het beschermen van de biodiversiteit en hij realiseerde zich dat er in de praktijk van het natuurbeheer nog veel vragen lagen en dat toegepast onderzoek nodig was om deze vragen te beantwoorden. Hiertoe richtte hij Stichting Bargerveen op, waarvan hij tot aan zijn overlijden directeur was. Met passie en overtuigingskracht brak hij een lans voor het behoud en herstel van fauna, in het bijzonder de ongewervelden.

Hans was de belangrijke initiator van de samenwerking tussen gegevensbeherende organisaties en onderzoeksinstellingen die in Natuurplaza gestalte heeft gekregen. Om de herinnering aan Hans en zijn gedachtegoed levend te houden, is in 2009 de “Hans Esselink Award“ in het leven geroepen. Deze award is ingesteld door de partners in het Natuurplaza te Nijmegen: Stichting Bargerveen, Sovon, RAVON, FLORON en de Zoogdiervereniging.

Symposium

Op 4 oktober vondt het symposium ’25 jaar systeemgericht natuurherstel’ plaats in Nijmegen. Ruim 160 beheerders, beleidsmakers en onderzoekers genoten van een breed lezingenprogramma, met o.a.
- 25 jaar werken aan faunaherstel - Dr. Ella de Hullu (Stichting Bargerveen)
- Wat weten we nu over de insectenachteruitgang? - Prof. Dr. Hans de Kroon (Radboud Universiteit Nijmegen)
- Fauna: van soort- naar landschapsbenadering - Dr. André Jansen (Stichting Bargerveen) & Ing. Jaap Bouwman (Unie van Bosgroepen)
- Wat maakt agrarisch natuurbeheer effectief - lessen van veldleeuwerik en patrijs - Dr. Marije Kuiper (Vogelbescherming Nederland)
- Effecten voor fauna van klein- en grootschalige dynamiek in de duinen - Dr. Dick Groenendijk (PWN)
- Ceci n' est pas une Bruyère - laatste inzichten in het fauna-inclusief heidebeheer - Drs. Joost Vogels (Stichting Bargerveen)
- Bodemvocht en Biobouwers: een voorspelbare relatie? - Prof. Dr. Matty Berg (Vrije Universiteit Amsterdam)

Als afsluiting werd de 3e Hans Esselink Award uitgereikt door Robert Kwak (Vogelbescherming Nederland) aan Paul van Wielink.