Al 25 Jaar één met de natuur

In 2018 bestaat Stichting Bargerveen 25 jaar! Begin jaren ’90 begon Hans Esselink met onderzoek naar de spectaculaire toename van de Grauwe klauwier in het Bargerveen. Dit leverde zoveel handvatten voor beheer- en herstelmaatregelen op, dat in 1993 Stichting Bargerveen werd opgericht. Het doel van de stichting was – en is nog steeds – het ontwikkelen en delen van kennis om herstel en beheer van natuur te optimaliseren.

In de afgelopen decennia is het onderzoek verbreed van hoogveen en klauwieren naar andere ecosystemen, diersoorten, de invloed en bestrijding van invasieve exoten, de verzurende en vermestende effecten van stikstofdepositie en een breed scala aan herstel- en beheermaatregelen om dit tegen te gaan. Niet alleen in Nederland, maar ook in België, Duitsland en buitenlandse referentiegebieden.

Stichting Bargerveen is in 25 jaar uitgegroeid tot een belangrijk kenniscentrum voor natuurbeheer en –herstel, en daar zijn we trots op! In 2018 staan verschillende jubileum activiteiten gepland, waaronder excursies en veldwerkplaatsen in het Bargerveen, het symposium ’25 jaar systeemgericht natuurherstel’ en de uitreiking van de derde Hans Esselink Award. Dit is nog maar een deel van het programma dus houdt deze website in de gaten.

Hans Esselink award

Op 30 augustus 2008 is Hans Esselink plotseling overleden. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden
met natuurbeheer en fauna. Zijn drijfveer was het beschermen van de biodiversiteit en hij realiseerde zich dat er in de praktijk van het natuurbeheer nog veel vragen lagen en dat toegepast onderzoek nodig was om deze vragen te beantwoorden. Hiertoe richtte hij Stichting Bargerveen op, waarvan hij tot aan zijn overlijden directeur was. Met passie en overtuigingskracht brak hij een lans voor het behoud en herstel van fauna, in het bijzonder de ongewervelden.

Hans was de belangrijke initiator van de samenwerking tussen gegevensbeherende organisaties en onderzoeksinstellingen die in Natuurplaza gestalte heeft gekregen. Om de herinnering aan Hans en zijn gedachtegoed levend te houden, is in 2009 de “Hans Esselink Award“ in het leven geroepen. Deze award is ingesteld door de partners in het Natuurplaza te Nijmegen: Stichting Bargerveen, Sovon, RAVON, FLORON en de Zoogdiervereniging.

Symposium

Op 4 oktober kunt u deelnemen aan het symposium ’25 jaar systeemgericht natuurherstel’. Naast een uitgebreid programma van lezingen –de sprekers en onderwerpen worden in de loop van 2018 bekend gemaakt - kunt u zich ook opgeven voor een rondleiding door het kassencomplex en de laboratoria waarvan Stichting Bargerveen op de Radboud Universiteit gebruik maakt. De specifieke datum wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd. Deelname is gratis; opgeven kan door het formulier hiernaast in te vullen. Er is plek voor 175 mensen op het symposium en 40 voor de rondleiding.

Inschrijven Symposium

 
 

Verificatie