Al 25 Jaar één met de natuur

In 2018 bestaat Stichting Bargerveen 25 jaar! Begin jaren ’90 begon Hans Esselink met onderzoek naar de spectaculaire toename van de Grauwe klauwier in het Bargerveen. Dit leverde zoveel handvatten voor beheer- en herstelmaatregelen op, dat in 1993 Stichting Bargerveen werd opgericht. Het doel van de stichting was – en is nog steeds – het ontwikkelen en delen van kennis om herstel en beheer van natuur te optimaliseren.

In de afgelopen decennia is het onderzoek verbreed van hoogveen en klauwieren naar andere ecosystemen, diersoorten, de invloed en bestrijding van invasieve exoten, de verzurende en vermestende effecten van stikstofdepositie en een breed scala aan herstel- en beheermaatregelen om dit tegen te gaan. Niet alleen in Nederland, maar ook in België, Duitsland en buitenlandse referentiegebieden.

Stichting Bargerveen is in 25 jaar uitgegroeid tot een belangrijk kenniscentrum voor natuurbeheer en –herstel, en daar zijn we trots op! In 2018 staan verschillende jubileum activiteiten gepland, waaronder excursies en veldwerkplaatsen in het Bargerveen, het symposium ’25 jaar systeemgericht natuurherstel’ en de uitreiking van de derde Hans Esselink Award. Dit is nog maar een deel van het programma dus houdt deze website in de gaten.

Hans Esselink award

Op 30 augustus 2008 is Hans Esselink plotseling overleden. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met natuurbeheer en fauna. Zijn drijfveer was het beschermen van de biodiversiteit en hij realiseerde zich dat er in de praktijk van het natuurbeheer nog veel vragen lagen en dat toegepast onderzoek nodig was om deze vragen te beantwoorden. Hiertoe richtte hij Stichting Bargerveen op, waarvan hij tot aan zijn overlijden directeur was. Met passie en overtuigingskracht brak hij een lans voor het behoud en herstel van fauna, in het bijzonder de ongewervelden.

Hans was de belangrijke initiator van de samenwerking tussen gegevensbeherende organisaties en onderzoeksinstellingen die in Natuurplaza gestalte heeft gekregen. Om de herinnering aan Hans en zijn gedachtegoed levend te houden, is in 2009 de “Hans Esselink Award“ in het leven geroepen. Deze award is ingesteld door de partners in het Natuurplaza te Nijmegen: Stichting Bargerveen, Sovon, RAVON, FLORON en de Zoogdiervereniging.

Tot en met 15 augustus 2018 is het mogelijk om kandidaten voor te dragen voor de 3e Hans Esselink Award. Zie hiervoor het reglement. De prijs zal worden uitgereikt op het Stichting Bargerveen Symposium op 4 oktober 2018 in Nijmegen.

Symposium

Op 4 oktober is het symposium ’25 jaar systeemgericht natuurherstel’. Naast een uitgebreid programma van lezingen is er ook voor een rondleiding door het kassencomplex en de laboratoria waarvan Stichting Bargerveen op de Radboud Universiteit gebruik maakt. Het symposium is vol, toch aanmelden? Mail naar: j.vanderloop@science.ru.nl

Het programma op 4 oktober is als volgt:

12.30 uur   Lunch & rondleidingen

13.15 uur      Opening, 25 jaar werken aan faunaherstel - Dr. Ella de Hullu, Stichting Bargerveen

13.35 uur      Wat weten we nu over de insectenachteruitgang? - Prof. Dr. Hans de Kroon, Radboud Universiteit Nijmegen

14.00 uur      Fauna: van soort- naar landschapsbenadering - Dr. André Jansen, Stichting Bargerveen, en Ing. Jaap Bouwman, Unie van Bosgroepen

14.25 uur      Wat maakt agrarisch natuurbeheer effectief - lessen van veldleeuwerik en patrijs - Dr. Marije Kuiper, Vogelbescherming Nederland

14.50 uur      Effecten voor fauna van klein- en grootschalige dynamiek in de duinen - Dr. Dick Groenendijk, PWN

15.15 uur   Koffie / thee

15.45 uur      Ceci n' est pas une Bruyère - laatste inzichten in het fauna-inclusief heidebeheer - Drs. Joost Vogels, Stichting Bargerveen

16.10 uur      Bodemvocht en Biobouwers: een voorspelbare relatie? - Prof. Dr. Matty Berg, Vrije Universiteit Amsterdam

16.35 uur      Uitreiking 3e Hans Esselink Award - Dr. Robert Kwak, Vogelbescherming Nederland

16.50 uur   Borrel incl. afscheid Ella de Hullu en kennismaken met Rino Jans, de nieuwe directeur van Stichting Bargerveen

 

Het symposium en afsluitende borrel vinden plaats in het Collegezalencomplex zaal CC3 en het Cultuurcafé van de RU Nijmegen (Mercatorpad 1). De lunch en rondleidingen vinden plaats bij Natuurplaza (Toernooiveld 1, gebouw Mercator III) op 5 minuten lopen van de collegezalen.