Al 25 Jaar één met de natuur

Themanummer 'Voedselketens ontrafeld'

In september kwam het themanummer 'Voedselketens ontrafeld' van De Levende Natuur uit. Maar liefst 14 artikelen gaan in op het herstellen van trofische niveaus in natuurterreinen, van heide en kustduinen tot bossen en het agrarisch gebied. Uiteraard ontbreekt de Grauwe klauwier niet en met een kort persoonlijk verhaal wordt de invloed van Hans Esselink op het natuurbeheer in de afgelopen decennia geschetst.

Het themanummer kan op de website van De Levende Natuur worden besteld.

3e Hans Esselink Award

Op 4 oktober 2018 heeft Paul van Wielink uit Tilburg de derde Hans Esselink Award ontvangen voor zijn bijzondere inzet en creativiteit op het raakvlak van onderzoek en natuurbeheer.

Paul van Wielink ontvangt de prijs voor het -samen met alle vrijwilligers van De Kaaistoep- uitvoeren van langdurig, gestandaardiseerd onderzoek aan ongewervelden in combinatie met creatief soortgericht onderzoek naar onderbelichte soorten in Nederlandse natuurterreinen. Aan de prijs is een geldbedrag van € 1.500,- verbonden.

Tussen 1995 en 2014 was Paul van Wielink initiatiefnemer en coördinator (en tot op heden actief onderzoeker) van ‘De Kaaistoep-groep’ waarin zo’n 70 vrijwilligers en 50 externe specialisten de flora en fauna van het natuurontwikkelingsgebied De Kaaistoep bij Tilburg onderzoeken. Dankzij hun 22 jarige vangreeks van insecten op licht kon onlangs de sterke achteruitgang van insecten in Nederland goed worden gestaafd. In het Kaaistoep onderzoek zijn al tientallen nieuwe diersoorten voor Nederland ontdekt en zelfs enkele nieuw voor de wetenschap.Daarnaast bewandelt Paul onvermoeibaar wegen die anderen niet nemen: hij onderzoekt de verspreiding en ecologie van onderbelichte nieuwkomers en zeldzaamheden als het Aziatische lieveheersbeestje, de Zuidelijke schorsloopkever en de Californische rivierkreeft.Zijn gedreven vrijwilligerswerk heeft zowel geleid tot tientallen wetenschappelijke publicaties als tot een groot draagvlak voor de biodiversiteit van ongewervelden bij beheer, beleid en publiek.

 

Naamgever

Op 30 augustus 2008 is Hans Esselink plotseling overleden. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met natuurbeheer en fauna. Zijn drijfveer was het beschermen van de biodiversiteit en hij realiseerde zich dat er in de praktijk van het natuurbeheer nog veel vragen lagen en dat toegepast onderzoek nodig was om deze vragen te beantwoorden. Hiertoe richtte hij Stichting Bargerveen op, waarvan hij tot aan zijn overlijden directeur was. Met passie en overtuigingskracht brak hij een lans voor het behoud en herstel van fauna, in het bijzonder de ongewervelden.

Hans was de belangrijke initiator van de samenwerking tussen gegevensbeherende organisaties en onderzoeksinstellingen die in Natuurplaza gestalte heeft gekregen. Om de herinnering aan Hans en zijn gedachtegoed levend te houden, is in 2009 de “Hans Esselink Award“ in het leven geroepen. Deze award is ingesteld door de partners in het Natuurplaza te Nijmegen: Stichting Bargerveen, Sovon, RAVON, FLORON en de Zoogdiervereniging.