Cursussen

Het ontwikkelen van ecologische kennis is belangrijk, maar heeft pas zin als deze kennis wordt gedeeld en gebruikt in de praktijk. Cursussen zijn ideaal om onze kennis zo direct mogelijk te delen met (toekomstige) beheerders en beleidsmakers.

Omgaan met natuurbranden

Bij natuurbranden werken beheerders en brandweer steeds meer samen voor een hogere veiligheid én een lager risico op natuurschade. Op initiatief van de verschillende Veiligheidsregio’s  geeft Stichting Bargerveen  de cursus ‘Omgaan met Natuurbranden’. In deze cursus wordt zowel aandacht besteed aan de preventie van branden (de koude fase) als effectief bluswerk en gericht nabeheer op het moment dat het mis gaat (de warme fase). Op locatie wordt met natuurbeheerders én brandweer per terrein een inventarisatie gemaakt van de risico’s voor ecologie en veiligheid. Daarnaast worden beheer- en inrichtingsmaatregelen verkend waarmee onbeheersbare natuurbranden voorkomen en beperkt kunnen worden.

Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met Ella de Hullu

Veldwerkplaatsen

Elk onderzoek van Stichting Bargerveen levert kennis op die vertaalbaar is naar andere natuurterreinen. Gezamenlijke veldbezoeken met beheerders en beleidsmakers blijken zeer effectief om kennis uit te wisselen en een praktische vertaalslag te maken.

In opdracht van de VBNE leveren onderzoekers van Stichting Bargerveen regelmatig een inhoudelijke bijdrage aan de OBN-Veldwerkplaatsen. Tijdens deze dagen gaan onderzoekers en beheerders in groepen van maximaal 15 á 20 personen samen het veld in om zowel praktische beheervragen als ecologische kennis en ervaring met elkaar te delen.

Stichting Bargerveen droeg de afgelopen jaren onder andere bij aan de Veldwerkplaatsen over:

  • Herstel van droge heide
  • Hoogveenherstel op landschapsschaal
  • Voedselkwaliteit en biodiversiteit in bossen
  • Kleinschalige verstuiving voor behoud Grijze duinen
  • Effecten van begrazing op fauna in duinen
  • Muggenoverlast en natuurbeheer

Nieuwe Veldwerkplaatsen en verslagen van overige Veldwerkplaatsen zijn te vinden op www.veldwerkplaatsen.nl