Grauwe klauwier

De populatie van de Grauwe klauwier wordt al sinds 1991 intensief gevolgd in het Bargerveen. In de jaren daarna is ook steeds meer onderzoek uitgevoerd in andere delen van Drenthe, Limburg, de Veluwe en op de Waddeneilanden Terschelling en Ameland. Bij het onderzoek naar Grauwe klauwieren zijn nesten gezocht, is het dieet bepaald en zijn de jongen gemeten (grootte en gewicht) en geringd met unieke coderingen. Zoveel mogelijk vogels die terugkeren uit de overwinteringsgebieden zijn gecontroleerd op deze ringen. Deze langjarige dataset levert een schat aan informatie op over de overleving en dispersie van deze kleine insectenetende vogelsoort en hoe deze gerelateerd is aan het voedselaanbod in de broedgebieden. Uiteindelijk zijn onze Nederlandse klauwieren via geolocators zelfs naar de Afrikaanse wintergebieden gevolgd.

Het langjarige onderzoek aan de Grauwe klauwier vormt een orde draad door het werk van Stichting Bargerveen. Dankzij dit onderzoek hebben we ideeën gekregen over hoe beheer- en inrichtingsmaatregelen de populaties van ongewervelden sterk kunnen beïnvloeden. In nauwe samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen wordt deze langjarige dataset geanalyseerd met de nieuwste populatiemodellen.