Van Kleef, H., De Hoop, L., Odé, B., Zuidam, J. & Leuven, R.S.E.W. (2017). Rapport Nederlandse Expertise Centrum Exoten in opdracht van waterschap Rivierenland.   Een uitbraak van Watercrassula in Wijchen dreigt zich te verspreiden naar nabijgelegen groene zones en natuurgebieden. Op basis van een internationale literatuurstudie van beschikbare bestrijdingsmethoden en een gedetailleerde beschouwing van […]

Verkenning bestrijdingsmaatregelen watercrassula in Wijchen

Van Kleef, H., Van Dijk, G., Brouwer, J., Scholten, I. (2017). Rapport Stichting Bargerveen in opdracht van provincie Drenthe, Natuurmonumenten en ministerie van Economische Zaken.   Om bedreigde soorten goed te kunnen beschermen hebben we kennis nodig van hun habitateisen. Voor de internationaal bedreigde Brede geelgerande waterroofkever (Dytiscus latissimus) is via interviews, veld- en experimenteel […]

Ecologie van de Brede geelgerande waterroofkever

Van Kleef, H. (2010). Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen.   Herstel van vennen heeft positieve effecten op de ongewervelden die daar leven. Er zitten echter ook risico’s aan venherstel, zoals de opkomst van uitheemse soorten, te intensief beheer en zelfs de afgenomen verzurende depositie. Met de hulp van eigenschappen en overlevingsstrategieën van soorten worden zowel deze […]

Identifying and crossing thresholds in managing moorland pool macroinvertebrates

Nijssen, M., Remke, E. & Versluijs, R. (2015). Rapport Stichting Bargerveen, Nijmegen. 58 pp.   Landschapsontwikkelingen in de Ooijpolder bij Nijmegen hebben geleid tot een verhoging van de biodiversiteit. Zowel dichtheden als het aantal soorten planten, dagvlinders, libellen en sprinkhanen zijn na aanleg van landschapselementen hoger dan voor de aanleg van deze elementen. De herinrichting […]

Effecten van groenblauwe dooradering in de Ooijpolder op de biodiversiteit

Nijssen, M., Geertsma, M. & Waasdorp, S. (2013). Uitgave Stichting Bargerveen in opdracht van de provincie Limburg, Nijmegen 2013: 42 pp.   Twaalf nesten van Grauwe Klauwieren die succesvol jongen groot brachten in Limburg zijn onderzocht op prooiresten. In juni en begin juli wordt er een hoge diversiteit van kleinere prooien aan de jongen gevoerd, […]

Dieet van Grauwe Klauwieren in relatie tot het beheer van Limburgse natuurterreinen

Van Noordwijk, C. G. E. (2014). Proefschrift Radboud University Nijmegen   Kalkgraslanden hebben een hoge biodiversiteit, maar de rijkdom aan insectensoorten gaat er al decennialang achteruit. Om te onderzoeken hoe dat kan en hoe kalkgraslanden beter te beheren zijn, bekeek biologe Toos van Noordwijk (Stichting Bargerveen & Radboud Universiteit Nijmegen) de gebieden ‘door de ogen’ […]

Through arthropod eyes – Gaining mechanistic understanding of calcareous grassland diversity