Publicaties 2016/2017

Rapporten

Natuurtoets Landgoed Gagelhof (2016)

Loop van der, J.M.M. (2016). Natuurtoets Landgoed Gagelhof. Kenmerk: Be00262_NT. I.o.v. De Vlinderstichting, in het kader van Speerwaterjuffer project.

Beheer en inrichting van mergelgroeves en rotsen (2016)

Nijssen, M., M. Scherpenisse, P. Verbeek, B. Crombaghs, B. Possen, E. van Rijsselt & H. de Mars, 2016. Beheer en inrichting van mergelgroeves en rotsen. OBN-Rapport nr. 2016/OBN203-HE Driebergen, 2016.

Duurzaam inrichten van hoogveengebieden - Kennis, praktijkervaring en kennisleemten (2017)

Duinen, G.A. van, J. von Asmuth, A. van Loon, S. van der Schaaf & H. Tomassen, (2016) Duurzaam inrichten van hoogveengebieden - Kennis, praktijkervaring en kennisleemten bij de inrichting van hoogveenkernen, randzones en bufferzones. OBN-rapport (in druk).

Duurzaam inrichten van hoogveengebieden (2017)

Duinen, G.A. van, J. von Asmuth, A. van Loon, S. van der Schaaf & H. Tomassen, (2016) Duurzaam inrichten van hoogveengebieden. OBN-brochure (in prep.)

Artikelen (NL)

Kansen voor herstel van een compleet hoogveenlandschap (2016)

Bouwman, J., G.A. van Duinen, R. Veeneklaas & A.J.M. Jansen (2016) Kansen voor herstel van een compleet hoogveenlandschap. De Levende Natuur 117 (6): 240-244.

Sleutelfactoren herstel vennen in een veranderende omgeving (2016)

Brouwer, E., H. van Kleef, H. van Dam & J.G.M. Roelofs (2016). Sleutelfactoren herstel vennen in een veranderende omgeving. Landschap 33(2): 93-97.

Kansen voor biodiversiteit in vochtige dekzandbossen (2016)

Burg, R.F. van der, Brouwer, E., G.A. van Duinen & A.J.M. Jansen (2016). Kansen voor biodiversiteit in vochtige dekzandbossen. Landschap 33(2): 105-110.

Artikelen en Proefschriften (EN)

Nitrogen deposition and grass encroachment in calcareous and acidic Grey dunes (2016)

Kooijman, A.M., van Til, M., Noordijk, E., Remke, E. & Kablitz, K. (2016) Nitrogen deposition and grass encroachment in calcareous and acidic Grey dunes (H2130) in NW-Europe. Biological Conservation, DOI: 10.1016/j.biocon.2016.08.009

Pathways for the effects of increased nitrogen deposition on fauna (2017)

Nijssen, M.E., M.F. Wallis De Vries & H. Siepel, 2017.  Pathways for the effects of increased nitrogen deposition on fauna. Biological Conservation. DOI: 10.1016/j.biocon.2016.08.009

Grassland management leads to parallel biodiversity shifts among taxonomic groups (2017)

Noordwijk, C.G.E. (Toos) van, Baeten, L., Turin, H., Heijerman, Th., Alders, K. Boer, P., Mabelis, A. A. (Bram), Aukema, B., Noordam, A., Remke, E., Siepel, H.,  Berg, M.P. & Bonte, D. (2016) 17 years of grassland management leads to parallel local and regional biodiversity shifts among a wide range of taxonomic groups. Biodiversity and Conservation. Accepted.