Speerwaterjuffer

Stichting Bargerveen en de Vlinderstichting hebben van de provincie Noord-Brabant subsidie gekregen om de kansen voor versterking van populaties van de zeldzame Speerwaterjuffer (Coenagrion hastulatum) in kaart te brengen. Het project ‘Als een speer aan de slag voor de speerwaterjuffer in Noord-Brabant’ is gericht op het met maatwerk plannen en uitvoeren van maatregelen.

De speerwaterjuffer kwam tot de jaren 1970 vrij algemeen voor op de hogere zandgronden van Noord-Brabant, Twente en de Achterhoek. Sindsdien is zijn leefgebied ernstig aangetast en heeft de soort zich teruggetrokken tot een klein aantal resterende populaties. Noord-Brabant is nu het belangrijkste bolwerk voor deze karakteristieke soort, maar ook hier zijn inmiddels veel populaties verdwenen en resteren minder dan tien vindplaatsen. De speerwaterjuffer is daarmee één van de sterkst bedreigde soorten libellen in Nederland.