Nijssen, M., Remke, E. & Versluijs, R. (2015). Rapport Stichting Bargerveen, Nijmegen. 58 pp.   Landschapsontwikkelingen in de Ooijpolder bij Nijmegen hebben geleid tot een verhoging van de biodiversiteit. Zowel dichtheden als het aantal soorten planten, dagvlinders, libellen en sprinkhanen zijn na aanleg van landschapselementen hoger dan voor de aanleg van deze elementen. De herinrichting […]

Effecten van groenblauwe dooradering in de Ooijpolder op de biodiversiteit