Om tot een betere afstemming van het beheer van heideterreinen te komen, zodat ook de fauna gebaat is bij de beheersinspanningen, is onderzoek nodig waarbij de reactie van heidefauna op het gevoerde beheer centraal staat (van Tooren et al., 2004). Er is daarom een OBN-onderzoeksproject gestart dat zich primair richt op fauna-aspecten van heidebeheer. De opstartfase van het onderzoek is ondertussen afgerond en richtte zich op de, vrij fundamentele vraag: ‘Hoe functioneerde het heidesysteem in het verleden, toen de nu (bijna) verdwenen heidesoorten nog algemeen voorkwamen?’

Casus: Faunagericht beheer op de Strabrechtse Heide