In het Limburgse Heuvelland liggen goede kansen om problemen met habitatversnippering aan te pakken. Voor 16 soorten planten en dieren is op basis van soorteigenschappen bepaald welke tactiek het beste kan werken: 1) verbetering kwaliteit brongebieden, 2) vergroting van connectiviteit in het tussenliggende landschap of 3) gericht beheer van soorten en populaties.

Versterking van connectiviteit voor soorten van hellingschraallanden

Kalkgraslanden hebben een hoge biodiversiteit, maar de rijkdom aan insectensoorten gaat er al decennialang achteruit. Om te onderzoeken hoe dat kan en hoe kalkgraslanden beter te beheren zijn, bekeek biologe Toos van Noordwijk (Stichting Bargerveen & Radboud Universiteit Nijmegen) de gebieden ‘door de ogen’ van een grote groep insecten. Ze concludeert dat natuurbeheer om plantensoortenrijkdom […]

Through arthropod eyes – Gaining mechanistic understanding of calcareous grassland diversity