In het Limburgse Heuvelland liggen goede kansen om problemen met habitatversnippering aan te pakken. Voor 16 soorten planten en dieren is op basis van soorteigenschappen bepaald welke tactiek het beste kan werken: 1) verbetering kwaliteit brongebieden, 2) vergroting van connectiviteit in het tussenliggende landschap of 3) gericht beheer van soorten en populaties.

Versterking van connectiviteit voor soorten van hellingschraallanden