Dr. André Jansen

Specialisatie

  • LESA
  • Integraal waterbeheer
  • Herstel van natte natuurgebieden

André Jansen studeerde in 1985 af in Groningen en promoveerde daar in 2000 op hydrologie en herstel van natte heiden en natte schraallanden. André is als senior ecoloog/adviseur betrokken bij tal van ecohydrologische onderzoek- en adviesprojecten over verdrogingsbestrijding, integraal waterbeheer, ecologische effectvoor­spelling, natuurherstel en ecologisch terreinbeheer. Hij is een van de meest ervaren ecohydrologen van Nederland en een van de grondleggers van de Landschapsecologische Systeemanalyse (LESA). In 2019 publiceerde hij met Ab Grootjans het boek ‘Hoogvenen’, een standaardwerk over ontstaan, aantasting en herstel van alle Nederlandse locaties waar dit bijzondere, kwetsbare habitat voorkomt.