Carmen Hiddes MSc.

Specialisatie

  • Bodem macrofauna
  • Ecologie van kwetsbare fauna soorten
  • Behoud genetische biodiversiteit van Nederlandse bomen en struiken

Carmen Hiddes werkt als junior ecoloog bij Stichting Bargerveen. Zij zet zich in voor het behoud van bedreigde soorten middels onderzoek naar voedselvoorkeur en habitateisen, zoals van de eikelmuis, de habitatrichtlijnsoort nauwe korfslak en de zadelsprinkhaan. Carmen is daarnaast betrokken bij het behoud van genetische biodiversiteit van Nederlandse bomen en struiken.