Dr. Hein van Kleef

Specialisatie

  • Aquatische macrofauna en vissen
  • Ecologie, beheer en herstel van vennen
  • Omgang met invasieve exoten

Hein van Kleef lost middels onderzoek beheerproblemen op en adviseert daarover aan water- en natuurbeheerders. Hij promoveerde in 2010 aan de Radboud Universiteit op onderzoek naar de effecten van aantasting en herstelbeheer op watermacrofauna in vennen. Onderwerpen die centraal staan in zijn werk zijn; beheer en herstel van aangetaste wateren, duurzaam en natuurlijk beheer van invasieve exoten, waaronder zonnebaars en watercrassula en behoud van bedreigde soorten, zoals de brede geelgerande waterroofkever en de speerwaterjuffer. Hein is actief in verschillende deskundigennetwerken waaronder het Nederlands  Expertise Centrum Exoten en het programma Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN).