Marijn Nijssen MSc.

Specialisatie

  • Effecten van stikstofdepositie op dieren
  • Ecologie van duinen, stuifzanden en kalkgraslanden
  • Begrazingsvraagstukken
  • Reactiveren van verstuiving
  • Ecologie van de grauwe klauwier

Marijn Nijssen werkt als senior ecoloog / projectleider bij Stichting Bargerveen en is vooral actief in droge ecosystemen, zoals kustduinen, stuifzanden, heide en kalkgraslanden. Hij onderzoekt welke beheermaatregelen de effecten van verzuring en vermesting kunnen tegen gaan, zoals begrazing, herstellen van verstuiving en branden. Verder is Marijn al meer dan 20 jaar betrokken bij het onderzoek aan de grauwe klauwier en andere vogelsoorten als nachtzwaluw en tapuit. Marijn is lid van de OBN deskundigenteams Duin- en kustlandschap  en Rivierenlandschap.