Julian Brouwer BSc.

Specialisatie

  • Monitoring & onderzoek ongewervelden
  • Ecologie van de brede geelgerande waterroofkever
  • Laboratoriumvaardigheden

Julian Brouwer is als junior onderzoeksassistent werkzaam bij Stichting Bargerveen. Hij is gespecialiseerd in de ecologie van de habitatrichtlijnsoort brede geelgerande waterroofkever en de monitoring van besmettingen met watercrassula. Naast het verrichten van diverse veldwerkzaamheden voert Julian determinaties uit van loopkevers en overige macrofauna. Julian is tevens deskundig in het uitvoeren van diverse laboratoriumwerkzaamheden zoals het analyseren van water- en bodemmonsters.